Kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny


Na krakowskim Piasku, u zbiegu ulic Loretańskiej i Kapucyńskiej, znajduje się nieduży barokowy kościół wraz z zabudowaniami klasztornymi. Jest to XVII-wieczna świątynia – Kościół  Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, której gospodarzami od samego początku są ojcowie Kapucyni. Kościół ufundowany został przez Wojciecha Dembińskiego, a krakowskie władze zaproponowały, by nowo wybudowaną świątynię przekazać w ręce przybyłego w 1695 roku do Krakowa zakonu Kapucynów.

O projekcie Kościoła Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

Projekt Kościoła Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny to dzieło niezwykle utalentowanych XVII-wiecznych architektów – Martino Pellegrini oraz Carlo i Giovanni Ceroni. Mimo barokowego stylu, jego charakter zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz jest bardzo skromny. Reguła kapucyńskiego zakonu zakazuje bowiem nadmiernego przepychu w wystroju domu bożego. W głównym ołtarzu znajduje się namalowany w 1701 roku obraz Zwiastowania NMP autorstwa Piotra Dandini – artysty z Florencji. Dzieło to jest kopią cudownego obrazu znajdującego się w kościele Serwitów we Florencji i przekazane zostało krakowskim kapucynom na polecenie toskańskiego księcia, Kosmy III Medyceusza. Po obu stronach ołtarza głównego w Kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny znajdują się dwa niewielkie obrazy, przedstawiające św. Franciszka i św. Klarę. W bocznym filarze, po lewej stronie, umieszczono natomiast armatnią kulę, która podczas konfederacji barskiej, 15 sierpnia 1768 roku, wpadła do świątyni przy okazji walk z rosyjskimi wojskami i utknęła w ścianie.

Co warto zobaczyć w Kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny?

Cechą charakterystyczną nawy głównej jest też ukośny ołtarz, w którym ustawiono figurę Matki Boskiej zwanej Tułaczką. Figura ta przeniesiona została z mieszczącej się przy ulicy Grodzkiej kamienicy Suskich. Zwiedzając Kościół  Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny warto również zwrócić uwagę na kaplicę Pana Jezusa Ukrzyżowanego z niezwykle cennym dla krakowian, słynącym licznymi łaskami, krucyfiksem, a także na Domek Loretański, który jest miejscem związanym z kultem Matki Boskiej w Loreto.

W Kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny na uwagę zasługują również pochodzące z 1775 roku boczne ołtarze z rzeźbą św. Józefa z Dzieciątkiem w jednym z nich, a także ołtarz św. Erazma, którego powstanie datuje się na rok 1763. Charakteru wnętrza dodają też liczne pamiątkowe tablice ku czci historycznych wodzów, umieszczone zarówno na ścianach Kościoła Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, jak i w kaplicach, kruchcie i na klasztornych krużgankach.

Zapoznaj się z interesującą ofertą apartamentów. Do wyboru apartamenty 1, 2 i 3-pokojowe. Apartamenty Aurora zapraszają!