Kościół św. Anny


Kościół św. Anny w Krakowie to barokowa kolegiata, mieszcząca się na rogu Plant i ulicy św. Anny.  Jest akademickim kościołem, położonym nieopodal Collegium Maius i Collegium Medicum.

Geneza powstania Kościoła św. Anny

Kościół św. Anny, który możemy dziś podziwiać, nie jest pierwszą powstałą w tym miejscu świątynią. Początkowo znajdował się tu powstały w XIV stuleciu drewniany kościół. Sąsiadował on z żydowską synagogą i tzw. mykwą, czyli rytualną łaźnią. Pierwsze wzmianki na temat owego drewnianego kościoła pochodzą sprzed roku 1363, kiedy to król Kazimierz Wielki prosił papieża Urbana V o udzielenie odpustu. Drewniana świątynia spłonęła w 1407 roku podczas zamieszek antysemickich. Z inicjatywy króla Władysława Jagiełły wzniesiono wtedy w jej miejsce drugi, murowany, gotycki obiekt. Król oddał go wtedy we władanie Akademii Krakowskiej, która opiekę nad kolegiatą sprawuje do dziś. W 1428 roku rozbudowano prezbiterium kościoła, a w 1478 roku został tam pochowany ówczesny profesor Akademii Krakowskiej, Jan Kanty. Kościół św. Anny został ogłoszony kolegiatą przez biskupa Piotra Tomickiego w 1535 roku. W 1680 r., w związku z kanonizacją Jana Kantego i nasilającym się kultem tego świętego, profesorowie uniwersyteccy przy wsparciu jednego z absolwentów uczelni – króla Jana III Sobieskiego, postanowili kościół rozbudować. Wzniesiono wtedy zupełnie nowy, bardziej okazały i odpowiadający gustom ówczesnej epoki obiekt, który podziwiać możemy do dziś.

Co jest najpiękniejsze w Kościele św. Anny?

Kościół św. Anny został zbudowany w latach 1689-1703 wg projektu Tylmana z Gameren i stanowi jeden z bardziej kunsztownych barokowych zabytków w Krakowie. Szeroka, parawanowa fasada, została po mistrzowsku zaprojektowana w taki sposób, że przepięknie eksponuje się pomimo wąskich uliczek, przy których stoi. W dolnej kondygnacji zdobią ją figury świętych Jana Kantego i Bernarda z Clairvaux, a w górnej – św. Kazimierza i św. Floriana. Wnętrze Kościoła św. Anny jest trzynawowe i przez swoje bogate zdobienia robi imponujące wrażenie. Niezwykle wyrafinowane i efektowne rzeźby Baltazara Fontany sprawiają, że wnętrze Kościoła św. Anny zdaje się być bogate, a jednocześnie urokliwe. Całość dopełniają stiuki i malowidła, wykonane przez braci Monti oraz Karola Dankwarta, szwedzkiego artystę.

Wygoda, cisza, spokój, dobra cena – Apartamenty Aurora zapraszają!