Bazylika Franciszkanów


Bazylika OO. Franciszkanów w Krakowie, zwana również kościołem św. Franciszka z Asyżu, to najprawdopodobniej pierwszy ceglany kościół w Krakowie. Powstał w XIII wieku, kiedy to do Krakowa z Pragi przybyli Franciszkanie. Świątynia budowana była od 1237 do 1269 roku, a jej fundatorem był książę Bolesław Wstydliwy. Prace w Bazylice Franciszkanów kontynuowane były jednak również po jej oficjalnej konsekracji.

Styl i budowa Bazyliki Franciszkanów

Kościół zbudowany został w stylu wczesnogotyckim na planie krzyża greckiego (o równych ramionach) z wieżą umieszczoną na przecięciu naw. Do budowy Bazyliki Franciszkanów użyto cegły i kamienia. Z tego okresu zachowały się między innymi:

  • Elewacja transeptu (poprzecznej nawy) od strony ulicy Franciszkańskiej z charakterystycznym fryzem arkadowym na szczycie
  • Laskowania i maswerki z II połowy XIII stulecia, które odkryto podczas remontu w XIX wieku.

W latach 1260-1270 do pierwotnego kościoła dobudowano zakrystię, w której zachowało się charakterystyczne XIII-wieczne żebrowe sklepienie.

Jak rozbudowano Bazylikę Franciszkanów?

W XV wieku Bazylika Franciszkanów została rozbudowana. W 1401 roku przedłużono prezbiterium i od strony wschodniej zamknięto je trójboczną apsydą. W latach 1420-1436 przebudowano korpus świątyni i postawiono asymetryczną, dwunawową halę, którą połączono arkadami. W północnej, węższej nawie Bazyliki Franciszkanów mieści się obecnie kaplica Męki Pańskiej. Dodatkowo, przy ścianie północnej przedłużonego prezbiterium dobudowano kaplicę bł. Salomei, która wówczas nosiła nazwę cechu cieśli i murarzy. Rozbudowana w ten sposób świątynia została ponownie konsekrowana w roku 1436 przez kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, a w 1439 roku, z jego inicjatywy, ukończono klasztorne krużganki.

Zniszczenia i modernizacje Bazyliki Franciszkanów

W wieku XVII Bazylika Franciszkanów została spalona przez Szwedów, a następnie przebudowana w duchu baroku. Kolejna jej modernizacja nastąpiła w wieku XIX, po wielkim pożarze Krakowa w 1850 roku. Odbudową kościoła kierowali wówczas Karol Kremer, Władysław Ekielski i Karol Knaus. Dzisiejszy kościół to budowla gotycka i częściowo neogotycka, o jednej nawie z transeptem i prezbiterium zakończonym trójbocznie.

Co jest najpiękniejsze w Bazylice Franciszkanów?

W Bazylice Franciszkanów na uwagę zasługują przepiękne, zaprojektowane przez Stanisława Wyspiańskiego, witraże. W prezbiterium przedstawiają one patrona świątyni, a także symbole czterech żywiołów. W oknie zachodnim, powyżej chóru, mieści się natomiast najsławniejszy i prawdopodobnie najpiękniejszy krakowski witraż – „Bóg Ojciec – stań się!”, nazwany również witrażem „Stworzenia świata”.

Wygodny nocleg w atrakcyjnej cenie – w zasięgu Twojej ręki! Apartamenty Aurora zapraszają!