Barbakan


Barbakan to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów w Krakowie. Stanowi niezwykłą atrakcję turystyczną i nieodłącznie kojarzony jest z miastem królów polskich. Obok Sukiennic i Wawelu widnieje na większości krakowskich widokówek, obrazków i rycin, a nawet w czołówkach krakowskich programów. Czym tak naprawdę jest ten krakowski symbol, nazywany powszechnie przez Krakowian „Rondlem”? Kiedy i po co powstał? Jaka jest jego historia?

Historia powstania Barbakanu

Krakowski Barbakan powstał w latach 1498-1499 jako element uzupełniający krakowską fortyfikację. Stanowił tzw. przedbramę dla Bramy Floriańskiej i był z nią połączony tzw. szyją. Był przy tym najmocniejszym elementem rozbudowywanej przez wieki krakowskiej fortyfikacji. Kamień węgielny pod budowę Barbakanu położył podobno sam polski król Jan Olbracht, który później osobiście nadzorował prace budowlane i nie szczędził na nie pieniędzy. Budowa Barbakanu przebiegała bardzo sprawnie, z uwagi na zagrożenie państwa ze strony wrogich narodów – Wołochów, Tatarów i Turków.

Charakterystyka Barbakanu

Krakowski Barbakan zbudowany został na planie niepełnego koła o proporcjach 6/10. Jego wewnętrzna średnica wynosiła 24,4 metra, a zewnętrzna ponad 30 metrów. Pierwotnie otaczała go też fosa o głębokości 6 metrów i szerokości 26 merów, która w wyniku rozbudowy miasta została później zasypana. W podziemnej części Barbakanu znajdował się, prowadzący do specjalnych furt, sklepiony chodnik. Furty te pozwalały na wydostanie się z wnętrza obiektu poprzez wodę fosy. Ściany fortecy były niezwykle solidne. Zbudowano je w zgodzie ze sztuką ówczesnego budownictwa obronnego, przez co stanowiły niezwykle trudną przeszkodę dla wroga. Grubość murów wahała się od 45 cm do ponad 3 m i były one w całości ognioodporne.

Do czego służył Barbakan?

Barbakan posiadał 130 strzelnic. Były one rozmieszczone w szachownicę na czterech kondygnacjach i przystosowane do użycia broni palnej. Budowlę wieńczyły wysunięte przed jej lico ganki, czyli machikuły, przez które wylewano na najeźdźcę wrzący olej, stopiony ołów czy ostrzeliwano go pociskami. Na szczycie machikuł umieszczono siedem obserwacyjnych wieżyczek, na które wchodzono wyłącznie przy pomocy drabin.

Barbakan dzisiaj…

Barbakan był bardzo trudną do zdobycia fortecą i niejednokrotnie ocalił miasto od zagłady. Dziś stanowi część Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i jest udostępniany zwiedzającym. W jego wnętrzu odbywają się także festiwale, konkursy i koncerty.

Poszukujesz fajnych i tanich apartamentów 2-pokojowych w Krakowie?
Poznaj atrakcyjną ofertę Apartamentów Aurora!